HaberlerManşet

Engelli aylığı alma şartları

Engelli Maaşı Almanın Şartları

  • 1- Sağlık kurulu rapor oranı %40 ve üzeri olmak zorunda
  • 2- Hane içerisinde kişi başı gelirin 392 TL’yi geçmemesi (Not bu rakam 2016 yılı için geçerli olup daha fazla ayrıntı için buraya bakabilirsiniz:> 2016 Yılı 2022 Engelli Maaşı Kişi Başı Gelir Belli Oldu
  • 3- Kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) kaydının olmaması

Evet arkadaşlar özürlü aylığı almak için yukarda saydığım 3 ana madde esas alınıp engelli kişinin bu 3 kriteri yerine getirmesi halinde tarafına yetkili kurum olan SYDV (sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı) tarafından aylık bağlanır.

engelli_aylik.jpg

Engelli Maaşı Almak için Gerekli Belgeler

Yukarda saydığımız 3 ana ve olmazsa olmaz şartı yerine getirdiyseniz şu belgelerle müracaat edebilirsiniz.
Sağlık kurulu raporu: Şart değil ama varsa elinizdeki özürlü sağlık raporunda “2022 sayılı yasadan faydalanır” ibaresinin olması gerekmekte. Eğer elinizde raporunuz yok ise ilk önce SYDV ye gidip 2022 sayılı yasa kapsamında başvuru yapmak istediğinizi belirtin. Onlar sizi rapor almak için hastaneye sevk edeceklerdir.

Önemli uyarı: Bireysel olarak kendiniz rapor almak için hastaneye başvurmayın. Bireysel başvurularda (normalde almamaları gerekirken) sizden rapor parası isteyebilirler. Oysa kurum sevkiyle (SYDV) rapor için başvuruda bulunursanız rapor ücreti almazlar. Bur da bir diğer önemli ayrıntı ise kurum sevkiyle rapor için başvuruda bulunduğunuz için rapora “2022 sayılı yasadan faydalanır” ibaresi yazılır.

Önemli uyarı 2: Rapor almak için hastaneye gittiğinizde bir dilekçe vererek daha sonra başka engelli haklarından faydalanmak için (örneğin, ÖTV indirimli engelli aracı almak vb. gibi) rapora istediğiniz ibareleri eklettirin. Hepimiz biliyoruz ki bir engellinin hastaneye gitmesi, sırada beklemesi çok zor. Bu zorluğu bir kere yaşamak adına tüm engelli haklarından yararlanacak şekilde rapor çıkartınız. Raporunuz bir kenarda dursun bugün lazım olmazsa yarın lazım olur. Gerekli dilekçe örneği için tıklayın: Tüm hakların değerlendirildiği tek bir sağlık raporu almak için dilekçe

Raporu aldıktan sonra kurum SYDV (sosyal yardımlaşma vakfı) size matbu bir kağıt verecektir. Bu kağıdı alıp tapu müdürlüğü, trafik tescil, SGK gibi kurumlara gideceksiniz. Bur da amaç örneğin tapu müdürlüğü “üzerinize yada size bakmakla yükümlü olunan kişilerin üzerine olan taşınmaz malların (arsa, tarla, ev vb. gibi) listesini kuruma iletmeniz için tarafınıza verecektir. Yine buradaki amaç “muhtaçlık hesabı yaparken” kurum bu verileri kullanacaktır. Aynı şekilde varsa üzerinize araç veya size bakmakla yükümlü olan kişilerin üzerine varsa yine bunların raiş bedelleri üzerinden muhtaçlık hesabı yapılacaktır. Tam olarak tarla, varsa kirada dükkan, engelli indirimiyle alınan araçların raiç bedellerinin nasıl hesaplanacağını ilgili yasada şu şekilde belirtilmiş.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Hanenin gelir durumu;

1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,

2) (Mülga:RG-25/3/2014-28952)

3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,

7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,

9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

10)
Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,

11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,

12) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri dahil, sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,

13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,

14) Tarımsal destek geliri tutarı,

15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,

16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,

dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

b) (Ek:RG-25/3/2014-28952)(3) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.

Evet arkadaşlar bu kısmı bilgilendirmek amaçlı paylaştım. Biliyorum bunları okuduğunuzda bu işin içinden çıkılmaz diyebilirsiniz ama öyle zannettiğiniz kadar zor değil. Bu anlattıklarım kurumun yapacağı inceleme siz başvurunuzu yapın onlar değerlendirsin. Tüm bu değerlendirme sonucunda hane içerisindeki gelir 392 TL yi geçmezse tarafınıza aylık bağlanır.

2022 Engelli Aylığı Kaç Ayda Bağlanır

Başvuru belgelerinizde (sağlık raporu, kurumlardan alınan belgeler vb. gibi) herhangi bir eksiklik yoksa en az 1 en fazla 3 ayda tarafınıza engelli aylığı bağlanır.

Engelli Aylığı Ne Kadar?

Rapor oranı %70 ve üzeri olanlar için aylık 500 TL 3 aylık 1500 TL. Yıl bazında toplamda 6 Bin TL aylık alırsınız.
Rapor oranı %40- 69 arası olanlar için aylık 340 TL 3 Aylık 1021 TL. Yıl bazında 3060 TL.
18 Yaş altı engelli aylığı miktarları da yukarda rakamını verdiğimiz rapor oranı %40-69 arası olan engellilere ödenen aylık miktarı kadardır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu